Haugaland Kraft

5%
Kjære kunde,

Dette er en kundeundersøkelse for Haugaland Kraft.

Din deltakelse i undersøkelsen er helt frivillig. Hvis du føler deg ukomfortabel med å svare på spørsmål, kan du hoppe over dem eller trekke deg fra undersøkelsen når som helst. Vi verdsetter din mening. Det tar omtrent 4 minutter å fullføre undersøkelsen. Svarene dine vil være strengt konfidensielle, og data fra denne forskningen vil bare bli rapportert som helhet, og individuelle svar kan ikke spores tilbake til deg. Informasjonen din vil bli kodet og vil forbli konfidensiell. 
 
Tusen takk for din tid og støtte.

Start med undersøkelsen nå ved å klikke på NESTE-knappen nedenfor.  
Powered by QuestionPro